Skip to content

Det mesta av investeringarna i innehåll, marknadsföring och personalresurser på Storytels tio kärnmarknader; de fem nordiska länderna, Nederländerna, Turkiet, Polen, Bulgarien och USA. Dessa marknader står också för mer än 90 procent av omsättningen. På alla dessa kärnmarknader är vi antingen tydliga ledare eller starka utmanare inom streaming av ljudböcker.

Utöver dessa tio huvudmarknader erbjuds Storytel i ytterligare ett antal länder. Dessa verksamheter befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och vissa av dem kan komma att bli viktiga för vår tillväxt framöver.