Skip to content

Bolagsstämmor

Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag till styrelsen genom att skriva till investorrelations@storytel.com eller via vanlig post till Storytel AB (publ), Att: Investor Relations, Box 24167, 104 51 Stockholm.

Dokument och kommunikéer från bolagsstämmorna finns tillgängliga nedan.