Skip to content

Det finns inget kraftfullare i världen än en väl berättad historia

Berättelser har förmågan att underhålla, utbilda och informera, och att utmana djupt rotade övertygelser. De kan hjälpa människor att fly sin egen värld. Eller dyka djupare ner i den. De kan motivera människor att göra saker. Eller övertyga dem om att inte göra det. De kan inspirera, engagera och förändra människor som ingen annan kraft i världen. Och det är därför vårt bolag handlar om ljudberättelser, vilket återspeglas i vårt namn.

Vision

En mer empatisk och kreativ plats.

Berättelser är gemensamma referenser som för oss närmare varandra. De hjälper oss att tänka större, se bortom oss själva och skapa förståelse för våra medmänniskor.

Mission

Att beröra världen med berättelser.

Berättelser väcker känslor. Berättelser förändrar vårt sätt att se på världen. Och världen själv. Vi gör berättelser tillgängliga för alla att upptäcka. När som helst. Var som helst.